22 ปี เรื่องเล่าลาชูเล่

ได้ผิวใหม่ที่กระจ่างใส ดูอ่อนวัยกว่าเดิม
เรียกความมั่นใจกลับมาอีกครั้ง

ฟังบทสัมภาษณ์ผู้ใช้จริง
อาจารย์ถนอมศรี กรีถาวร


พลิกขีวิตเสมือน
ได้เกิดใหม่อีกครั้ง ได้ผิวใหม่จนใครๆก็ทักว่า
ใช้ครีมอะไร ไปทำอะไร ทำไมสวยขึ้นแบบนี้
ฟังบทสัมภาษณ์ผู้ใช้จริง
คุณสำรวย ธารไพฑูรย์

เธอใช้อะไร ❓ ฝ้าถึงหายขาดถาวร
ไม่กลับมาเป็นซ้ำ ได้ใบหน้าที่ดูเด็กกว่าเดิม

📍 ไปฟังบทสัมภาษณ์จากผู้ใช้
คุณยุพิน ศรีสมบูรณ์แฟรนไชส์ออนไลน์รายใหญ่ จ.นราธิวาส
คุณการีหม๊ะ เจ๊ะด๊ะ 087-9712298


แฟรนไชส์ออนไลน์รายใหญ่ จ.นครราชสีมา
คุณธัญญรัศม์ นันทนานที 061-6941469


แฟรนไชส์ออนไลน์รายใหญ่ จ.ภูเก็ต
คุณอรรยา จันทร์เพ็ญ 094-3656535


แฟรนไชส์ออนไลน์รายใหญ่ จ.สุพรรณบุรี และ สปป.ลาว
คุณวริศรา ลัทธิวงศกร 086-0171220

Page รักษาฝ้าหายจริง ครีมลาชูเล่ by KatiPooh Beauty Expert


แฟรนไชส์ออนไลน์รายใหญ่ จ.กรุงเทพมหานคร
คุณเกษร เช้ากระจ่าง 089-0586793
Facebook : Kaysorn by Lachule