5 บุคลิกของคนสำเร็จหลักล้าน

บุคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
บุคลิกดึงดูดทำให้เจรจาธุรกิจสำเร็จง่ายๆ
บุคลิกภายในภายนอกสำคัญไม่แพ้กัน

ผสานให้ลงตัว

คือความลงตัวของธุรกิจหลักล้าน

ดูดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
ความสวยภาพลักษณ์ดีคืออำนาจ
เงินคือพลังงาน
การมีลุคที่ดีคือการสร้างVibration ให้เกิดพลังงานไปสู่เงิน

เคชม Beautypreneur

แชร์เก็บไว้เพื่อเช็คลิสตัวเองทุกวัน
คุณจะมีภาพลักษณ์
ที่ดึงดูดคนดีๆเข้ามา

5-%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%991

  1. Smile มีรอยยิ้มมาจากหัวใจ

5-%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%992

2. Confidence มีความมั่นใจ

5-%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%993

3. Positive Mind คิดดีจิตใจดีเสมอ

5-%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%994

4. Grooming มีลุคดีแต่งตัวมีออร่า

5-%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%995

5. Charming ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์