10 ข้อแห่งการนอนเพื่อคุณภาพดีๆให้ผิวและย้อนวัยได้จริง

10-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%86%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%871

1.อาบน้ำก่อนเข้านอนภายใน 30 นาที ส่งผลให้หลับลึกยิ่งขึ้น ชำระล้างร่างกายและจิตใจก่อนเข้านอน ทำให้เราผ่อนคลายหลับลึก

 

10-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%86%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%872

2.งดนะคะ โซเชี่ยลก่อนนอน ไม่ดูสิ่งกระตุ้นสมองก่อนนอนหรือเล่นโทรศัพท์

10-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%86%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%873

3.ลดความสว่างในห้องนอนก่อนเข้านอน 1 ชั่วโมง ค่อยๆลดแสงลงก่อนนอน ช่วยปรับอารมณ์ให้พร้อมเข้าสู่โหมดหลับลึก

10-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%86%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%874

4.ดื่มน้ำเปล่าอุณหภูมิห้อง 1 แก้วก่อนนอน 10 นาที ดื่มน้ำซักแก้ว เพราะร่างกายต้องขาดน้ำไม่ต่ำกว่า 6 ชม หรือการนอนห้องแอร์ก็จะไม่ทำให้ผิวขาดน้ำ แนะนำให้ดื่มน้ำธรรมดานะคะ

10-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%86%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%875

5.ชุดนอนเบาสบายทำให้หลับสบายและมีความสุข ไม่ใส่ชุดนอนรัดเกินไป ผ้าเบาสบาย ช่วยให้การไหลเวียนร่างกายดีขึ้น ส่วนสาวๆ ถ้าจะไม่ใส่ชุดชั้นในก็ไม่ว่ากันนาจา

10-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%86%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%876

6.นอนให้ได้อย่างน้อยวันละ 6 ชั่วโมง ช่วยกระบวนการผลัดเซลล์ผิว ลดสิวและฝ้า นอนให้หลับลึก อย่างน้อย 6 ชม. ทำให้กระบวนการผลัดเซลล์ผิว ดีขึ้น ปัญหาสิวและฝ้าก็หมดไปง่ายๆแค่การนอน

10-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%86%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%877

7.นอนไม่พอขอชดเชยวันหยุดทดแทนกันไม่ได้ วันนี้นอนไม่ถึง 6 ่ชม เดี๋ยววันหยุดไปรวบตึงเป็น 12 ชม แทน มันไม่สามารถแทนกันได้น้าา เซลล์ในร่างกายต้องการฟื้นฟูทุกวันทุกคืน เพราะเค้าไม่รู้วันเดือน ปี เค้ารู้แต่ว่าขอวันนี้พักให้พอเท่านั้น

10-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%86%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%878

8.เข้านอนในช่วงเวลาเดิมได้ทุกวันกระตุ้นโกรทฮอร์โมนเพื่อผิวสวย

3 ชม แห่งการหลับลึก คือช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมดีสุด และพี่โกร๊ธฮอร์โมนจะหลั่งไหล พรั่งพรู ซ่อมเซลล์ผิวและฟื้นฟูร่างกายได้ดีมากก แต่เคล็ดลับ ให้นอนในเวลาเดียวกันซ้ำๆบ่อยๆจะดีมากก ช่วง 5 ทุ่มคือเวลาทองของผิวสวย ทำให้ได้น้าา

10-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%86%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%879

9.อย่าเครียดไปพร้อมกับการนอน จงคิดแต่สิ่งดีงาม

ก่อนนอน ไม่โกรธ ไม่เครียด ไม่นอนไปกับความดราม่า กำหนดลมหายใจ และคิดแต่สิ่งที่ดีงามของวันนี้ และคิดถึงสิ่งที่เราฝันและปรารถนาดีๆในวันพรุ่งนี้ ถ้าเราหลับไปกับความเครียด ร่างกายไม่สามารถ ซ่อมแซมได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะอนุมูลอิสระเกิดพร้อมๆกับความเครียดนาจาา

10-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%86%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8710

10.รู้ไว้ซะนอนไม่พอคือสาเหตุโรคอ้วน

นอนดึกไป อดนอน ร่างพัง เพราะโรคอ้วนตามมา คนอดนอน ปัญหาใหญ่คือ ระบบการเผาผลาญแปรปรวนสุดๆ ถ้าอยากหุ่นดี อย่าอดนอนหรือนอนดึกมากไปนะคะ